Impressum & Disclaimer

De volgende twee verenigingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Voor de verdeling van de verantwoordelijheden zie onder:


Bertha Benz Memorial Club e.V.
Friedlandstrasse 9
D-69221 Dossenheim
Deutschland

Voorzitter: Frauke Meyer
Heidelberg local court: VR 3241

Tel. +49-6221-874357
Fax. +49-6221-874358
E-Mail: info@bertha-benz.de
Internet: www.bertha-benz.de
Bertha Benz Memorial Route e.V.
Friedlandstrasse 9
D-69221 Dossenheim
Deutschland

Voorzitter: Frauke Meyer
Heidelberg local court: VR 3240

Tel. +49-6221-874357
Fax. +49-6221-874358
E-Mail: info@bertha-benz.de
Internet: www.bertha-benz.deDe Bertha Benz Memorial Club e.V. is verantwoordelijk voor de volgende menu onderdelen:

1. "Inleiding",
maar niet voor de beide submenu's
"Doel van de beide verenigingen" en
"Bertha Benz Memorial Route e.V."

2. "Bertha Benz' grote prestatie",
maar niet voor het submenu
"De automobiel was niet de enige uitvinding in Mannheim (Baden)"

3. "Donaties, lid worden en sponsoring",
maar niet voor het submenu
"Sponsoring"


De Bertha Benz Memorial Route e.V. is voor alle andere, d.w.z. de niet door de Bertha Benz Memorial Club e.V. gedekte inhoud verantwoordelijk.


Legal Disclaimer

De informatie op deze website is als algemeen bedoeld. Ook al is de hier ter beschikking gestelde informatie met grote zorgvuldigheid samengesteld en met zorg gecontroleerd, kan geen garantie gegeven worden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Voor uit eventueel foutieve of onvolledige informatie voortvloeiende schade kan de eigenaar van de webseite daarom alleen aansprakelijk gesteld worden wanneer bewijsbaar is dat deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid. Dit geldt in het bijzonder voor schade door mogelijk verlies van data.

In zoverre de inhoud van externe websites via deze site door hyperlinks opgeroepen kan worden, of via een andere verwijzing naar deze site, gaat het om niet gecontroleerde teksten, waarop de eigenaar van de website geen invloed heeft. Zelfs als de eigenaar van deze website de inhoud van de geschakelde websites onderzoekt kunnen de wijzigingen daarin niet voortdurend gecontroleerd worden. In zoverre een gewijzigde/aanvullende inhoud van geschakelde sites onwettige, immorele of belasterende informatie geeft, distantieert de eigenaar van deze website zich uitdrukkelijk hiervan. Indien de eigenaar van deze website van een dergelijke inhoud kennis neemt, zal hij de toegang tot een dergelijke onwettige inhoud verhinderen voor zover dit technisch mogelijk is.

Eisen tot schadevergoeding ten gevolge van niet nakoming of ander plichtverzuim, schuld bij het aangaan van de overeenkomst en onrechtmatige daad zijn uitgesloten, voorzover de verzuimde plichten geen contractuele hoofdverplichtingen betreffen dan wel uit het contract voortvloeiende essentiële verplichtingen. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet voorzover er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de website hoster, of bij schending van toezeggingen of overtreding van garantiebepalingen en laat dwingendrechtelijke bepalingen, zoals de Wet op de Produktaansprakelijkheid, onverlet.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstgegevens, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw website-gebruik mogelijk maakt. De door de Cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden naar een server van Google in Amerika overgebracht en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten uit te brengen aan de website-eigenaren en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten hiervan te voorzien. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden verstrekken, in zoverre de wet daartoe verplicht of derden zullen deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google samenvoegen.

U kunt de installatie van de Cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browser; wij wijzen u er echter op dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website gebruikt kunnen worden.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens door Google op de hier boven omschreven wijze met betrekking tot het hier voor genoemde doel.


Website-ontwerp, huidige versie

PC Service Holzhüter
Sebastian Holzhüter
Oberes Bieth 3
69221 Dossenheim
Germany

www.pc-holzhueter.de

Aanspreekpartner Sebastian Holzhüter
Tel.       +49-6221-8 72 72 81
Fax       +49-6221-7 28 58 93
E-Mail   kontakt@pc-holzhueter.de


Website-ontwerp, 1e versie

Consulting Piezunka & Schamoni - Information Technologies GmbH
Bergheimer Straße 102
69115 Heidelberg
Germany
Rosenthaler Straße 33
10178 Berlin
Germany
www.cps-it.de

Registered at the local court of Mannheim under no. HRB 337844
Managing Director: Henning Piezunka

Aanspreekpartner Henning Piezunka
Phone: +49-6221-586017 0
piezunka@cps-it.de
Abonnement NieuwsbriefDeze site aanbevelenDonateNews

De route is bewegwijzerd en kan dus worden gereden!


Our Partners

Beste Patrick Bauland
en beste Hetty Hennis,
hartelijke dank voor je belangeloze vertaling van deze website in het Nederlands!